dijous, 19 d’abril de 2012

MISSATGE DE LA CLASSE DELS OCELLS DE CIUTADELLA.

Hola amics i amigues:
Noltrus no sebem ca es un docs pero si ens u explicau en podem apendre. Si ce sebem ampra es bloc.
A noltrus ans egrederia fe un vidio em ses nostres veus i dibuxus. Ca trubau amics i amigues?
Noltrus pudriem fe es dibuxus.
Tembe ens egraderia fe un poster par intarnet.
Una abrasada de la clase dels osells de Ciutadella